Tekst Jeroen Recourt, voorzitter regionaal tuchtcollege Amsterdam
Foto Paolo Bouman

Beste lezer,

Het medische tuchtrecht is in beweging. De tuchtcolleges zijn er om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen, maar slagen we hier wel voldoende in? Kan het beter? Met die vraag zijn wij als tuchtcolleges dagelijks bezig.

Uniformering en reorganisatie

In 2018 betekende dit praktisch dat we onze doorlooptijden verder hebben verkort tot gemiddeld minder dan een half jaar per zaak, zodat klagers en verweerders zo kort mogelijk in onzekerheid verkeren.

We hebben onze werkwijze verder geüniformeerd om rechtsongelijkheid te voorkomen. We zijn een reorganisatietraject gestart waarin we van 5 naar 3 regionale tuchtcolleges gaan om zo de kwaliteit van ons werk verder te kunnen verhogen.

En we zijn begonnen met ons voor te bereiden op de wijzigingen in de Wet BIG. Binnen de bevoegdheden die deze wet creëert doen wij ons werk en gelukkig wordt de wet op een aantal punten verbeterd.

We reorganiseren om zo de kwaliteit van ons werk verder te kunnen verhogen.

Verwachtingen

Maar ook in bredere zin denken we na over een zo effectief mogelijk medisch tuchtrecht.

Hiertoe zijn wij in gesprek met de organisaties die ons kunnen helpen de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. We zien ook de soms kritische publicaties en opmerkingen. We kennen de grote impact op alle betrokkenen bij een tuchtzaak. Waar mogelijk trekken we ons de kritiek aan.

We zien echter ook dat kritiek kan worden weggenomen door beter over het voetlicht te brengen wat we doen. De verwachtingen botsen te vaak met de realiteit. Daarom willen we in dit jaarverslag meer inzicht geven in ons werk.

Dit jaar doen we dat door de rol van de zorgverlener als tuchtrechter te belichten; het lid-beroepsgenoot in het tuchtcollege. Hoe lastig is het om over een collega te oordelen?  Hoe verhoudt de medische wereld zich tot de juridische? Met die vragen hebben we de confrontatie opgezocht.

Twee van onze leden die tevens zorgverlener zijn, een huisarts en een psychiater, zijn in gesprek gegaan met een collega huisarts, respectievelijk met een jurist. Het levert twee scherpe en lezenswaardige dubbelinterviews op.

Verbeteren bekendheid

In dit jaarverslag leggen wij, de regionale tuchtcolleges samen met het Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, ook cijfermatig verantwoording af over het jaar 2018.

De inhoudelijke verantwoording over de door ons genomen beslissingen vindt u in onze uitspraken zelf, onder meer te vinden op tuchtrecht.nl.

Door middel van die uitspraken gaan wij in 2019 verder met onze opdracht bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. En dat willen we zo goed mogelijk doen.