Foto Hans Roggen

In dit jaarverslag leggen de Regionale Tuchtcolleges en het Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg cijfermatig verantwoording af over het jaar 2020. De inhoudelijke verantwoording over de door ons genomen beslissingen vindt u in onze uitspraken zelf, onder meer te vinden op tuchtrecht.nl.

In dit hoofdstuk leest u over de jaarcijfers van de regionale tuchtcolleges en het centraal tuchtcollege. Meer gedetailleerde cijfers per beroepsgroep en regionaal college vindt u op de website van de tuchtcolleges.

Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges

Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Ingekomen klachtenRaadkamerZitting
Ingekomen1028
Afgehandeld702347

*Totaal afgehandelde klachten: 1049
** Voorzittersbeslissingen: 106
 

Brontabel als csv (79 bytes)

Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges

Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges
Opgelegde maatregelen, totaal 152
Gegrond, geen maatregel13
Waarschuwing74
Berisping41
Boete0
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register14
Gedeeltelijke ontzegging0
Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving9
Register of Verbod herinschrijving1
Brontabel als csv (284 bytes)

Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges

Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges
Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 1049
Apotheker6
Arts720
Fysiotherapeut14
Gezondheidszorgpsycholoog55
Klinisch technoloog0
Orthopedagoog generalist0
Physician assistant5
Psychotherapeut27
Tandarts69
Verloskundige8
Verpleegkundige83
Onbekend of niet BIG-geregistreerd31
Brontabel als csv (309 bytes)

Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges

Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Aard van de afgehandelde klachten, totaal 1053
Alcoholmisbruik0
Financieel onjuist handelen8
Geen of onvoldoende zorg183
Geestelijke toestand0
Grensoverschrijdend gedrag22
Lichamelijke toestand0
Niet of te laat komen1
Niet of te laat verwijzen18
Onheuse bejegening49
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose366
Onjuiste verklaring of rapport76
Onvoldoende informatie30
Onzorgvuldige dossiervorming11
Opiumwetmiddelenmisbruik0
Schending beroepsgeheim30
Overige klachten255
Brontabel als csv (508 bytes)

Overzicht aantal ingekomen en afgehandelde klachten

Overzicht aantal ingekomen en afgehandelde klachten
Overzicht ingekomen klachtenIngekomen klachtenAfgehandelde klachten
200813681347
200914961309
201015241496
201116761590
201215721625
201316401714
201415751710
201516101609
201616461567
201716761946
201817801644
201915131502
202010281049
Brontabel als csv (279 bytes)

Kerncijfers centraal tuchtcollege

De detailcijfers van het centraal tuchtcollege vindt u op de website van de tuchtcolleges.

Ingekomen en afgehandelde beroepen

Ingekomen en afgehandelde beroepen
Ingekomen zakenRaadkamerZittingIngetrokkenVoorzittersbeslissingen
Ingekomen291
Afgehandeld562122016

Beslissingen gewezen na raadkamer:
*27 zaken zijn op grond van artikel 74 lid 1 Wet BIG afgedaan in raadkamer; 29 zaken zijn vanwege de Covid-maatregelen met instemming van partijen schriftelijk afgedaan.
**in 5 zaken met dezelfde klager is het verzet tegen de voorzittersbeslissing op een zitting behandeld. Klager is in dit verzet niet-ontvankelijk verklaard.

Brontabel als csv (118 bytes)

Herkomst van beroepszaken

Herkomst van beroepszaken
Herkomst van ingekomen beroepszaken, totaal 290Totaal aantal afgehandelde klachtenBeroep
Groningen9215
Zwolle20861
Amsterdam29277
Den Haag25869
Eindhoven19968
Brontabel als csv (177 bytes)

Aard van de afgehandelde beroepen

Aard van de afgehandelde beroepen
Aard van de afgehandelde beroepen, totaal 304
Alcoholmisbruik
Financieel onjuist handelen6
Geen of onvoldoende zorg43
Geestelijke toestand
Grensoverschrijdend gedrag7
Lichamelijke toestand
Niet of te laat komen
Niet of te laat verwijzen9
Onheuse bejegening15
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose114
Onjuiste verklaring of rapport39
Onvoldoende informatie7
Onzorgvuldige dossiervorming6
Opiumwetmiddelenmisbruik
Schending beroepsgeheim16
Overige klachten42
Brontabel als csv (496 bytes)

Opgelegde maatregelen

Opgelegde maatregelen
Opgelegde maatregel gegrond, totaal 57
Gegrond, geen maatregel7
Waarschuwing26
Berisping14
Verbod tot herinschrijving1
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register5
Gedeeltelijke ontzegging
Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving4

* aan 24 beroepsbeoefenaren is een waarschuwing opgelegd; in twee gevallen zijn beide partijen in beroep gekomen
** aan 13 beroepsbeoefenaren is een berisping opgelegd; in een geval zijn beide partijen in beroep gekomen
*** aan 3 beroepsbeoefenaren is een doorhaling opgelegd; in een geval zijn in beroep twee procedures gevoerd

Brontabel als csv (269 bytes)

Zaken per beroepsgroep

Zaken per beroepsgroep
Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 304
Apotheker4
Arts228
Fysiotherapeut7
Gezondheidszorgpsycholoog28
Klinisch technoloog
Orthopedagoog-generalist
Physician assistant
Psychotherapeut2
Tandarts11
Verloskundige3
Verpleegkundige19
Onbekend of niet BIG-geregistreerd2
Bachelor medisch hulpverlener
Geregistreerd mondhygiënist
Brontabel als csv (365 bytes)

Doorlooptijd afgehandelde beroepen

Doorlooptijd afgehandelde beroepen
DoorlooptijdenGemiddelde doorlooptijd in dagenMediaan doorlooptijd in dagen
2016279259
2017237230
2018246244
2019282268
2020266264
Brontabel als csv (149 bytes)