Foto en Video: Diane Brommer en Sandra Genet

De tuchtcolleges hadden ondanks de Corona-maatregelen een productief jaar. Wat we ons begin 2020 nog niet konden voorstellen, bleek in korte tijd toch mogelijk: een aantal zittingen kon online doorgang vinden. Het ging om ‘learning on the job’ met het snel opzetten van de faciliteiten. Zo konden uiteindelijk toch 347 zittingen plaatsvinden.

Sinds 2020 is het ook mogelijk om online zittingen te doen. Peter Lemaire, tuchtrechter en voorzitter Regionaal Tuchtcollege Zwolle, verwacht dat online zittingen een flexibele oplossing blijven, ook als de Corona-crisis voorbij is. 

Welk probleem is er opgelost met online zittingen doen?
“Er zijn meerdere problemen opgelost, veel mensen willen niet reizen in Coronatijd of hun gezondheid laat dat niet toe. Er zijn ook periodes in Coronatijd geweest dat er helemaal niet “fysiek” werd gezeten, en er waren toch dringende zaken te bespreken of te behandelen. Daarmee geeft online zittingen extra mogelijkheden om toch de behandeling van de zaak door te laten gaan.”

En wat is het verschil met een gewone zitting?
“Bij een gewone zitting zit iedereen in de zittingszaal, iedereen is lijfelijk aanwezig in de zittingszaal. Het verschil met een online zitting is dat een of meer deelnemers (dat kunnen partijen zijn of een van de leden) niet in de zittingszaal aanwezig is, of via skype of een andere online verbinding meedoet aan de zitting.”

Zit er nog wel iemand in de rechtszaal als je online zittingen doet?
“Ja dat is wel de bedoeling. Dat heeft te maken met de communicatie. In theorie is het wel mogelijk, en het gebeurt ook wel eens dat iedereen alleen online aanwezig is. Maar in tuchtzaken is het college vaak samengesteld uit vijf leden en een secretaris. Dan heb je nog partijen en publiek. Volledig online zitten stelt dan hoge eisen aan de communicatie en de vaardigheden van de voorzitter dat iedereen tot zijn recht komt.”

“Het hoeft geen probleem te zijn om online te communiceren. Je moet je er wel van bewust zijn dat het toch anders is dan wanneer je fysiek in elkaars aanwezigheid zit. Dan krijg je toch meer mee van iemands lichaamshouding en iemands non-verbale communicatie die je bij online zittingen nog wel eens mist.”

Denk je dat het blijft om online zittingen te doen?
“Ik denk dat die mogelijkheid niet meer verdwijnt. Het was al voor Corona uitbrak een beetje op gang aan het komen, en er werd mee geëxperimenteerd, maar ik denk dat de koudwatervrees er nu wel uit is gegaan. Dat er wat meer ontspannen mee wordt omgegaan. Het wordt wat normaler om dit soort dingen te doen. Ik verwacht dat het in het kader van de flexibiliteit vaker wordt ingezet, ook als de Corona-crisis voorbij is.”