In dit jaarverslag leggen de Regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg cijfermatig verantwoording af over het jaar 2023. De inhoudelijke verantwoording over de door ons genomen beslissingen vindt u in onze uitspraken zelf, onder meer te vinden op tuchtrecht.overheid.nl.

In dit hoofdstuk leest u over de jaarcijfers van de Regionale Tuchtcolleges.

1. Ingekomen en afgehandelde klachten in 2023 ingekomen klachten 1030 zwolle 223 amsterdam 475 ’s-Hertogenbosch 332 Ingediend door IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) 15 afgehandelde klachten totaal afgehandelde klachten 1004 Beslissingen gewezen na zitting 304, 30,3% Beslissingen gewezen in raadkamer 452, 45% Voorzittersbeslissingen 248, 24,7% Gemiddelde doorlooptijd afgehandelde klachten (in dagen) 244 zwolle 221 amsterdam 221 ’s-Hertogenbosch 290 Mediaan doorlooptijd afgehandelde klachten (in dagen) 256 zwolle 231 amsterdam 234 ’s-Hertogenbosch 304 Aantal klachten in behandeling op 31 december 2023 829 zwolle 193 amsterdam 289 ’s-Hertogenbosch 347
2. Aantal mondelinge vooronderzoeken, zittingen, raadkamerbeslissingen en voorzittersbeslissingen 2023 (totalen van de 3 Regionale Tuchtcolleges tezamen) Mondelinge vooronderzoeken Ingetrokken tijdens/na vooronderzoek 32	11% Naar zitting na vooronderzoek 117	41% Raadkamerbeslissing na vooronderzoek 136	48% Totaal 285	100%  Beslissingen gewezen na behandeling ter zitting Klacht ingetrokken ter zitting 6	2% Niet-ontvankelijk 2	0,7% Gegrond 162,	53% waarvan Gegrond, geen maatregel 16	 Waarschuwing 72	 Berisping 35	 Boete					 (voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 19	 Gedeeltelijke ontzegging 1	 Doorhaling inschrijving 12	 Register/verbod herinschrijving 7	 Ongegrond/afwijzing 134	44% Totaal 304	     100%
2. Aantal mondelinge vooronderzoeken, zittingen, raadkamerbeslissingen en voorzittersbeslissingen 2023, vervolg (totalen van de 3 Regionale Tuchtcolleges tezamen) Beslissingen gewezen na behandeling in raadkamer Beklaagde overleden 2	0,4% Behandeling gestaakt om andere reden dan intrekking 4	0,9% Klacht ingetrokken 112	24,8% Klager niet-ontvankelijk 27	6% Ongegrond/afwijzing 307	68% Totaal 	452 	100% Voorzittersbeslissingen Ingetrokken 32	13% Kennelijk niet-ontvankelijk 71	28,6% Kennelijk niet-ontvankelijk, griffierecht niet betaald 104	41,9% Kennelijk niet-ontvankelijk, niet-BIG 10	4% Kennelijk ongegrond 30	12% Kennelijk van onvoldoende gewicht 1	0,4% Totaal 248	100%
3. Afgehandelde klachten per beroepsgroep/specialisme arts 2023 (totalen van de 3 Regionale Tuchtcolleges tezamen) Afgehandelde klachten per beroepsgroep Apotheker 9	0,9% Arts  655	65% Fysiotherapeut 10	1% Gezondheidszorgpsycholoog 70	7% Orthopedagoog-generalist 9	0,9% Physician assistant 3	0,3% Psychotherapeut 19	1,9% Tandarts 46	4,6% Verloskundige 7	0,7% Verpleegkundige 89	8,9% Onbekend 75	7,5% Niet-BIG 12	1,2% Totaal 1004	100%  Er werden in 2023 geen klachten ingediend tegen de klinisch technoloog, bachelor medisch hulpverlener en de geregistreerd mondhygiënist.
3. Afgehandelde klachten per beroepsgroep en specialisme arts 2023, vervolg (totalen van de 3 Regionale Tuchtcolleges tezamen) Afgehandelde klachten naar specialisme arts (Inclusief artsen in opleiding tot specialist)				 Anesthesiologie 6 0,9% Arbeid en gezondheid -bedrijfsgeneeskunde 31 4,7% Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde 28	 4,3% Cardiologie 17 2,6% Cardio-thoracale chirurgie 2 0,3% Dermatologie en venerologie 5 0,7% Geneeskunde verstandelijk gehandicapten 1 0,2% Heelkunde 28 4,3% Huisartsgeneeskunde 189 28,9% Huisartsgeneeskunde met apotheek 1 0,2% Interne geneeskunde 32 4,9% Keel-neus-oorheelkunde 7 1,1% Kindergeneeskunde 7 1,1% Klinische genetica 1 0,2% Klinische geriatrie 1 0,2% Longziekten en tuberculose 9 1,4% Maag-, lever- en darmziekten 8 1,2% Maatschappij en gezondheid 3 0,5% Neurochirurgie 2 0,3% Neurologie 10 1,5% Nucleaire geneeskunde 1 0,2% Obstetrie en gynaecologie 14 2,1% Oogheelkunde 6 0,9% Orthopedie 15 2,3% Ouderengeneeskunde 9 1,4% Pathologie 5 0,7% Plastische chirurgie 13 2% Psychiatrie 94 14,4% Radiologie 7 1,1% Reumatologie 2 0,3% Revalidatiegeneeskunde 5 0,8% SEH-arts 2 0,3% Urologie 8 1,2% Overige artsen 86 13,1% Totaal 655 100% In 2023 werden er geen klachten ingediend op het gebied van allergologie, verzekeringsgeneeskunde, interne geneeskunde-allergologie, jeugdgezondheidszorg, medische microbiologie, medische zorg voor verstandelijk gehandicapten, radiotherapie en sportgeneeskunde.
4. Beslissing per beroepsgroep 2023 in deze en volgende tabellen staan alleen de totalen van de beslissingen die zijn uitgesproken door de 3 Regionale Tuchtcolleges tezamen  Apotheker Klacht ingetrokken ter zitting					 Niet-ontvankelijk 1	6	66,7%	 Gegrond 	1	11,1%	 Ingetrokken 1	1	11,1%	 Kennelijk ongegrond/afgewezen 	1	11,1%	 Totaal 9	100% ARTS Klacht ingetrokken ter zitting 	2	0,3% Niet-ontvankelijk 109	16,6% Gegrond 94	14,4% Ongegrond 111	16,9% Behandeling gestaakt om andere reden dan intrekking 2	0,3% Ingetrokken 85	13% Kennelijk ongegrond/afgewezen 252	38,5% Totaal 655	100% fysiotherapeut Niet-ontvankelijk 4	40% Gegrond 2	20% Ongegrond 1	10% Ingetrokken 3	30% Totaal 10	100% gezondheidszorg-psycholoog Niet-ontvankelijk 15	21,4% Gegrond 21	30% Ongegrond  6	8,6% Behandeling gestaakt om andere reden dan intrekking 1	1,4% Ingetrokken 10	14,3% Kennelijk ongegrond/afgewezen 17	24,3%	 Totaal 70	100%
4. Beslissingen per beroepsgroep 2023, vervolg in deze en volgende tabellen staan alleen de totalen van de beslissingen die zijn uitgesproken door de 3 Regionale Tuchtcolleges tezamen orthopedagoog-generalist Niet-ontvankelijk 1 11,1% Gegrond 3 33,3% Beklaagde overleden 1 11,1% Ingetrokken 1 11,1% Kennelijk ongegrond/afgewezen 3 33,3% Totaal 9 100% physician assistant Niet-ontvankelijk 1 33,3% Kennelijk ongegrond/afgewezen 2 66,7% Totaal 3 100% psychotherapeut Niet-ontvankelijk 2 10,5% Gegrond 8 42,1% Ongegrond 1 5,3% Beklaagde overleden 1 5,3% Ingetrokken 4 21,1% Kennelijk ongegrond/afgewezen 3 15,8% Totaal 19 100% tandarts Klacht ingetrokken ter zitting 2 4,3% Niet-ontvankelijk 6 13,0% Gegrond 11 23,9% Ongegrond 2 4,3% Behandeling gestaakt om andere reden dan intrekking 1 2,2% Ingetrokken 12 26,1 Kennelijk ongegrond/afgewezen 12 26,1% Totaal 46 100% verloskundige Gegrond 3 42,9% Ongegrond 1 14,3% Ingetrokken 2 28,6% Kennelijk ongegrond/afgewezen 1 14,3% Totaal 7 100%
4. Beslissingen per beroepsgroep 2023, vervolg in deze en volgende tabellen staan alleen de totalen van de beslissingen die zijn uitgesproken door de 3 Regionale Tuchtcolleges tezamen verpleegkundige Klacht ingetrokken ter zitting 2 2,2% Niet-ontvankelijk 11 12,4% Gegrond 19 21,3% Ongegrond 12 13,5% Ingetrokken 8 9,0% Kennelijk ongegrond/afgewezen 37 41,6% Totaal 89 100% niet-BIG geregistreerd Niet-ontvankelijk 12 100% Totaal 12 100% beroepsgroep onbekend Klacht ingetrokken/gestaakt 17 22,7% Niet-ontvankelijk 48 64,0% Ongegrond/afwijzing 10 13,3% Totaal 75 100%
5. aard van de afgehandelde klachten 2023 in deze en volgende tabellen staan alleen de totalen van de 3 Regionale Tuchtcolleges tezamen Niet of te laat verwijzen 8 0,8% Geen of onvoldoende zorg 118 11,8% Geestelijke toestand 4 0,4% grensoverschrijdend gedrag 29 2,9% Misbruik Opiumwetmiddelen 3 0,3% Niet integer handelen 4 0,4% Onheuse bejegening 18 1,8% Onjuiste behandeling/verkeerde diagnose 267 26,6% Financieel onjuist handelen 2 0,2% Onjuist rapport/verklaring 62 6,2% Onvoldoende informatie 59 5,9% Onzorgvuldige dossiervorming 10 1,0% Schending beroepsgeheim 16 1,6% Overige klachten 404 40% Totaal 1004  100% In 2023 werden er geen klachten ingediend over alcoholisch misbruik, lichamelijke toestand en niet of te laat komen.
6. wrakingen 2023 in deze en volgende tabellen staan alleen de totalen van de 3 Regionale Tuchtcolleges tezamen Niet-ontvankelijk 3 25% Afwijzing 9 75% Totaal 12 100%  7. Ingekomen en afgehandelde klachten over de regionale tuchtcolleges 2023 Beslissing Ongegrond 7 78% Niet-ontvankelijk 2 22% Totaal 9 100%