Tekst Katinka Knoop en Linda Korpershoek
Foto Hans Roggen

De regionale tuchtcolleges en het centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg zijn onafhankelijke instanties. Wat zij gemeen hebben, naast het inhoudelijke domein, is dat zij worden gefaciliteerd door ESTT.

ESTT verzorgt de bedrijfsvoering, secretariaten en de administratie. Na een periode van consolidatie hebben we 2023 benut om verder vooruit te kijken. De RTG’s en het CTG hebben gewerkt aan een visie. Verder stond het jaar in het teken van samenwerking en hebben we veel personele wisselingen gehad. “Het was voor iedereen een enerverend jaar, waarin creatief samenwerken voorop stond.”

Creatief bijgesprongen

Door uitval en een samenloop van omstandigheden kon RTG Den Bosch in 2023 niet op volle sterkte functioneren. De andere RTG’s zijn op collegiale en creatieve wijze bijgesprongen. De voorzitter van RTG Amsterdam heeft veel extra taken in Den Bosch op zich genomen. Ook sprong een secretaris uit Amsterdam maandenlang in Den Bosch bij, is van alle kanten hulp geboden bij de planning en het inwerken van medewerkers, reisden collega’s uit Amsterdam en Zwolle naar Den Bosch om te helpen bij de administratie en nam Amsterdam de telefoon over. Ook hebben Zwolle en Amsterdam waar mogelijk zaken overgenomen. Het was heel fijn om zo op elkaar te kunnen rekenen. Het leidde bovendien tot de wens om ook in de toekomst nog meer samen te werken. Digitalisering kan daarbij een belangrijke ondersteunende en aanjagende rol vervullen. “Op afstand kunnen werken is voor iedereen en om meerdere redenen fijn.”

Bevlogen mensen

Korte lijnen waren ook belangrijk omdat niet alleen instroom van klachten fluctueerde, maar er tevens veel personele wisselingen waren: nieuwe voorzitters in Zwolle en Den Bosch, (net) nieuwe coördinerend secretarissen bij het CTG en in Den Bosch, nieuwe secretarissen op diverse plekken en stevige instroom van administratieve krachten, met name in Den Bosch. “Het lukt gelukkig steeds opnieuw om bevlogen en inhoudelijk goed ingevoerde mensen te werven.” Dat ondertussen het werk gewoon doorging is een compliment waard aan alle zo toegewijde betrokkenen.

Begrijpelijke taal

Gelukkig wist iedereen ook tijd te maken om te werken aan visievorming. Het zal niet verrassen dat samenwerking en digitalisering belangrijke rode draden zijn. Komend jaar nemen we de tijd om deze en andere onderwerpen, zoals het verkorten van doorlooptijden en het gebruik van begrijpelijke taal, verder uit te werken.

katinka en linda
Linda Korpershoek, adjunct-directeur ESTT (links op de foto) en Katinka Knoop, directeur ESTT

Samen

Bij ESTT was het ook een bewogen jaar. In januari was de nieuwe directeur gestart. Als gevolg van een ongelukkige val moest zij in de loop van het jaar het stokje, eerst voor een deel en later helemaal, overdragen. De adjunct-directeur heeft waargenomen, daarbij heel goed geholpen door Jerôme Felida die als interim-manager bijsprong bij de tuchtcolleges. Op deze manier hebben zij samen alle ontwikkelingen in goede banen weten te leiden, met veel hulp en steun van iedereen.

 

Linda Korpershoek, adjunct-directeur ESTT

Katinka Knoop, directeur ESTT