Afgelopen jaar waren rechters Peter Lemaire en Nicolien Verkleij vaste columnisten in de uitzendingen van een podcast die de KNMG samen met BNR Radio maakt. Om het leereffect van het tuchtrecht te vergroten, bespraken zij in de columns een of meerdere uitspraken.

In 2022 namen de tuchtcolleges weer een column in de uitzendingen van deze podcast voor hun rekening. Tijdens de uitzendingen met steeds een actueel thema legden zij een link naar het tuchtrecht. Zoals uitzending 11 over ' Omgaan met incidenten' waarbij de behandelde tuchtklacht ging over een cardioloog die zijn eigen betrokkenheid bij een incident buiten beeld liet. Daarvoor kreeg hij een berisping.

Maar er kwamen ook heel andere onderwerpen aan bod, zoals uitzending 18 over 'Hoe gezond Nederland is'. Daarin verwoordt Nicolien Verkleij een aantal klachten op het gebied van Corona. In een van de voorbeelden hierbij heeft een huisarts een berisping gehad, omdat deze zijn eigen opvattingen over Corona en vaccinatie boven de professionele standaard en de NHG standaard heeft laten gaan.

Deze voorbeelden laten zien dat de kloof in deze moeilijke maatschappelijke discussie ook is doorgedrongen in de medische wereld. "Dan vormen de normen en richtlijnen van de beroepsgroep toch het uitgangspunt voor de tuchtcolleges."