Tekst Katinka Knoop, Directeur Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies Euthanasie
Foto Hans Roggen

De overheid wil opener en transparanter zijn. Het toegankelijker maken van de tuchtprocedure doet daar recht aan. Laat dat nu onze core business zijn. 

Optimaal toegankelijk betekent dat partijen online processtukken kunnen indienen en dat iedereen die bij de procedure betrokken is met een digitaal dossier kan werken. Maar het betekent ook dat telefonisch contact met een inhoudelijk deskundige medewerker mogelijk is en blijft.

In 2021 zijn de secretariaten van de regionale tuchtcolleges van vijf locaties geconcentreerd op drie locaties. Toen werd het tijd om te werken aan de voorbereiding van de digitalisering van de procedure. Daarvoor hebben we ons licht opgestoken bij enkele organisaties die ons voorgingen.

Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat alle partijen betrokken bij de tuchtklachtprocedure digitaal kunnen werken. Maar zo ver is het nog niet.

Vita uitgangspunt voor verdere digitalisering

In 2021 is de oude IT-applicatie vervangen door een nieuw administratief zaaksysteem Vita, dat tegemoetkomt aan moderne standaarden op het gebied van gebruikersgemak, informatieveiligheid en onderhoud. Dit systeem is uitgangspunt voor de verdere digitalisering.

Digitalisering van de procedure zal een forse impact hebben op klagers, betrokken zorgverleners, gemachtigden, interne medewerkers en leden. Het betekent dat lijvige processtukken niet meer in zesvoud hoeven worden aangeleverd. Het betekent ook dat zorgverleners en juristen verbonden aan onze colleges gaan werken met een digitaal dossier, zelfs als ze nogal gehecht zijn aan papier.

Dit proces is best ambitieus en niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Iedereen binnen de tuchtcolleges is zeer gecommitteerd aan dit doel, dus ik verwacht dat we dit jaar en volgend jaar een eind op streek komen.

Directeur ESTT Katinka Knoop

2023 invoeren eerste stappen

Het basisconcept van dit masterplan om de procedure tot in alle haarvaten te digitaliseren ligt klaar. Nu is er offerte gevraagd voor het bouwen en vervolgens geleidelijk invoeren van het systeem. Schriftelijk procederen blijft trouwens mogelijk voor wie daar de voorkeur aan geeft.

Daarmee zijn de voorwaarden geschapen voor een verdere verbetering van de continuïteit, kwaliteit en efficiency van de werkzaamheden.

Het was een jaar waarin op professionele wijze werd doorgewerkt aan onze primaire werkzaamheden, maar waarin we ook beter zicht kregen op welke veranderingen we wilden doorpakken. Ik heb er veel zin in om daar als nieuwe directeur ESTT koers in aan te brengen.

Katinka Knoop, directeur ESTT