Foto Hans Roggen

In dit jaarverslag leggen de Regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg cijfermatig verantwoording af over het jaar 2022. De inhoudelijke verantwoording over de door ons genomen beslissingen vindt u in onze uitspraken zelf, onder meer te vinden op tuchtrecht.overheid.nl.

In dit hoofdstuk leest u over de jaarcijfers van de regionale tuchtcolleges en het centraal tuchtcollege. In 2022 zijn de regionale tuchtcolleges van 5 naar 3 gegaan. U vindt hier dan ook de cijfers van het Regionaal Tuchtcollege Zwolle, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam en Regionaal Tuchtcollege 's- Hertogenbosch (voorheen Eindhoven).

Meer gedetailleerde cijfers per beroepsgroep en regionaal tuchtcollege vindt u op de website van de tuchtcolleges.

Ingekomen klachten regionale tuchtcolleges

Ingekomen klachten regionale tuchtcolleges
Ingekomen klachten, totaal 979
Zwolle341
Amsterdam398
s-Hertogenbosch240
Brontabel als csv (81 bytes)

Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges

Ingekomen en afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Aantal afgehandelde klachtenNa zittingIn raadkamer
Zwolle105232
Amsterdam155221
’s-Hertogenbosch75136

De afgehandelde 924 klachten zijn onderverdeeld in beslissingen in de raadkamer (vóór de zitting) en beslissingen tijdens of na een zitting.

*Totaal ingekomen klachten: 979
** Ingediend door de inspectie en afgehandeld binnen dit jaar: 17
*** Voorzittersbeslissingen: staan in een aparte tabel

Brontabel als csv (116 bytes)

Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges

Opgelegde maatregelen regionale tuchtcolleges
Opgelegde maatregelen in gegronde zakenTotaal 170
Gegrond, geen maatregel22
Waarschuwing66
Berisping55
Boete0
Schorsing inschrijving (evt. voorwaardelijk)14
Gedeeltelijke ontzegging0
Doorhaling inschrijving10
Verbod herinschrijving3
Brontabel als csv (251 bytes)

Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges

Afgehandelde klachten per beroepsgroep regionale tuchtcolleges
Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 924
Apotheker8
Arts579
Fysiotherapeut13
Gezondheidszorgpsycholoog69
Klinisch technoloog0
Orthopedagoog generalist3
Physician assistant1
Psychotherapeut20
Tandarts64
Verloskundige11
Verpleegkundige79
Onbekend62
Bachelor medisch hulpverleners0
Geregistreerd Mondhygienist0
Niet-BIG15
Brontabel als csv (361 bytes)

Top-8 ingediende klachten

Top-8 ingediende klachten
Aard van de afgehandelde klachtenTotaal 927
Geen of onvoldoende zorg116
Grensoverschrijdend gedrag29
Niet of te laat verwijzen14
Onheuse bejegening27
Onjuiste rapportage of verklaring87
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose264
Onvoldoende informatie27
Schending beroepsgeheim15

De indeling voor soorten zaken bij het tuchtcollege omvat 17 categorieën, inclusief de groep ‘Overig’. Bovenstaande illustratie toont de top-acht van grootste categorieën (>1,5%), exclusief de groep 'Overig'.

Brontabel als csv (301 bytes)

Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges

Aard van de afgehandelde klachten regionale tuchtcolleges
Aard van de afgehandelde klachten, totaal 927
Alcoholmisbruik0
Financieel-onjuist-handelen6
Geen-of-onvoldoende-zorg116
Geestelijke-toestand1
Grensoverschrijdend-gedrag29
Lichamelijke-toestand0
Misbruik opiummiddelen2
Niet integer handelen0
Niet-of-te-laat-komen2
Niet-of-te-laat-verwijzen14
Onheuse-bejegening27
Onjuiste-behandeling-of-verkeerde-diagnose264
Onjuiste-verklaring-of-rapport87
Onvoldoende-informatie27
Onzorgvuldige-dossiervorming12
Overige-klachten325
Schending-beroepsgeheim15
Brontabel als csv (530 bytes)

Overzicht aantal ingekomen en afgehandelde klachten

Overzicht aantal ingekomen en afgehandelde klachten
Overzicht ingekomen klachtenIngekomen klachtenAfgehandelde klachten
200813681347
200914961309
201015241496
201116761590
201215721625
201316401714
201415751710
201516101609
201616461567
201716761946
201817801644
201915131502
202010281049
20211055992
2022979924
Brontabel als csv (308 bytes)

Doorlooptijd afgehandelde klachten per college

Doorlooptijd afgehandelde klachten per college
Gemiddelde doorlooptijd, afhandeling in dagenGroningenZwolleAmsterdamDen Haags-Hertogenbosch
2018125160129155167
2019125162152178210
2020250203157192217
2021204187170225257
202202472030252

In 2022 zijn de regionale tuchtcolleges van 5 naar 3 gegaan. U vindt hier de cijfers van het Regionaal Tuchtcollege Zwolle, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam en Regionaal Tuchtcollege 's- Hertogenbosch (voorheen Eindhoven).

Brontabel als csv (225 bytes)

Voorzittersbeslissingen

Voorzittersbeslissingen
Voorzittersbeslissingen per collegeKennelijk niet-ontvankelijk, griffierecht niet betaaldKennelijk niet-ontvankelijk, ne bis in idemKennelijk niet-ontvankelijk, niet-BIGKennelijk niet-ontvankelijk, verjaardKennelijk niet-ontvankelijk, andere redenKennelijk ongegrondKennelijk onbevoegd
Zwolle171043
Amsterdam426151
’s-Hertogenbosch15313
Brontabel als csv (371 bytes)

Kerncijfers centraal tuchtcollege

De detailcijfers van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg vindt u op de website van de tuchtcolleges.

Ingekomen en afgehandelde beroepen

Ingekomen en afgehandelde beroepen
Herkomst van ingekomen beroepszaken, totaal 279Totaal aantal ingekomen klachtenBeroep
Zwolle33799
Amsterdam37980
s-Hertogenbosch21149

*De regionale tuchtcolleges zijn van 5 naar 3 gegaan: in 2022 zijn dat RTG Zwolle, Amsterdam en 's-Hertogenbosch. Daarom zijn de beroepen vanuit zaken in eerste aanleg bij het voormalig tuchtcollege Groningen bij RTG Zwolle geteld en de beroepen vanuit zaken in eerste aanleg bij het voormalig tuchtcollege Den Haag bij RTG Amsterdam geteld.
**12 zaken zijn op grond van artikel 74 lid 1 Wet BIG afgedaan in raadkamer
*** Voorzittersbeslissingen: 13

Brontabel als csv (146 bytes)

Herkomst van beroepszaken

Herkomst van beroepszaken
Herkomst van ingekomen beroepszaken, totaal 245Totaal aantal ingekomen klachtenBeroep
Zwolle33799
Amsterdam37980
s-Hertogenbosch21149
Brontabel als csv (146 bytes)

Aard van de afgehandelde beroepen

Aard van de afgehandelde beroepen
Aard van de afgehandelde beroepen, totaal 279
Alcoholmisbruik0
Financieel onjuist handelen5
Geen of onvoldoende zorg42
Geestelijke toestand0
Grensoverschrijdend gedrag9
Lichamelijke toestand0
Niet of te laat komen0
Niet of te laat verwijzen0
Onheuse bejegening4
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose110
Onjuiste verklaring of rapport37
Onvoldoende informatie9
Onzorgvuldige dossiervorming1
Opiumwetmiddelenmisbruik0
Schending beroepsgeheim8
Overige klachten54
Brontabel als csv (499 bytes)

Opgelegde maatregelen

Opgelegde maatregelen
Opgelegde maatregel gegrond, totaal 52
Gegrond, geen maatregel7
Waarschuwing22
Berisping15
Verbod tot herinschrijving0
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register3
Gedeeltelijke ontzegging0
Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving5

* aan 21 beroepsbeoefenaren is een waarschuwing opgelegd; in een geval zijn beide partijen in beroep gekomen
** aan 13 beroepsbeoefenaren is een berisping opgelegd; in twee gevallen zijn beide partijen in beroep gekomen
***aan 2 beroepsbeoefenaren is een schorsing opgelegd, in een geval is dat gebeurd in twee hoedanigheden
**** aan 4 beroepsbeoefenaren is een doorhaling opgelegd; tegen een van hen zijn twee procedures gevoerd waar in beide gevallen een doorhaling is opgelegd

Brontabel als csv (270 bytes)

Zaken per beroepsgroep

Zaken per beroepsgroep
Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 279
Apotheker4
Arts221
Fysiotherapeut3
Gezondheidszorgpsycholoog17
Klinisch technoloog0
Orthopedagoog-generalist0
Physician-assistant0
Psychotherapeut1
Tandarts15
Verloskundige1
Verpleegkundige14
Onbekend of niet BIG-geregistreerd3
Bachelormedisch-hulpverlener0
Geregistreerd-mondhygiënist0
Brontabel als csv (369 bytes)

Doorlooptijd afgehandelde beroepen

Doorlooptijd afgehandelde beroepen
DoorlooptijdenGemiddelde doorlooptijd in dagenMediaan doorlooptijd in dagen
2018246244
2019282268
2020266264
2021330323
2022339301
Brontabel als csv (149 bytes)

Top-3 aard afgehandelde beroepen

Top-3 aard afgehandelde beroepen
Top-3 Aard van de afgehandelde beroepenTotaal 279
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose110
Geen of onvoldoende zorg42
Onjuiste rapportage of verklaring37

De indeling voor soorten zaken bij het tuchtcollege omvat 17 categorieën, inclusief de groep ‘Overig’. Bovenstaande illustratie toont de top-drie van grootste categorieën, exclusief de groep 'Overig'.

Brontabel als csv (167 bytes)